Peter & Kelly

op (De) Weg

Laatst gewijzigd: 13/01/2024 13:43 GMT   RSS


Dutch version Nieuws Gebed Artikelen Weblog Info English version Engelse versie

Fotopagina 2—Het tweede trimester op All Nations

April 2003

Andere fotopagina's:November 2004Maart 2004November 2002

Winter — Het dagelijkse leven wordt altijd beïnvloed door het weer. Voor het eerst sinds jaren was er meer dan een heel dun laagje sneeuw gevallen—genoeg voor sneeuballen en om even van de heuvel af te kunnen sleeën! De sneeuw lag er maar kort in Engeland—het verkeer was er wel totaal door ontregeld omdat ze het helemaal niet gewend zijn. De sneeuwklokjes kregen daarna de kans op te komen, en bloeiden enorm lang!

sneeuwballen gooien
Sneeuwballen gooien in koffietijd

sleetje de heuvel af
Sleeën in de koeienweide

sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes voor mijn raamLeren — Dit trimester bracht weer allerlei interessante vakken. Bij Geschiedenis en Literatuur van de Hebreewse Bijbel kregen we onder meer de opdracht in groepjes een discussieforum op te zetten over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israel. Geestelijke oorlogsvoering had als hoofdonderwerpen Regionale Overheersing en Bevrijding. Hermeneutiek onderwees factoren die van belang zijn bij de uitleg van verschillende Bijbelpassages—briljant onderwezen! Bij het vak Boeddhisme—mijn interessegebied— hadden we ondermeer een dag waar we twee hedendaagse centra bezochten en met de mensen daar konden praten, en kregen we de kans diverse evangelisatiematerialen te maken. We hadden bovendien een hele studieweek die gewijd was aan het boek Prediker—hard werken..! Bij een derdejaarsvak was er het onderwerp Nieuwe Religieuze Bewegingen, en ben ik meegegaan met een bezoek aan een centrum van Scientology—een beweging waarin de persoonlijke effectiviteit wordt bevorderd.

terugkeer uit de ballingschap
Ezra & Nehemia in discussie

boeddhisme
In gesprek met boeddhiste

Saint Hill
Kasteel van ScientologyIn gesprekken met onder meer mijn thuisfront (!) merkte ik dat ik toch heel veel heb geleerd en veel meer zicht op de Bijbel heb gekregen. Het onderwijs is erg gericht op horizonverbreding en niet eens zozeer op inhoudelijke kennis—dus het was goed om te ontdekken dat ook daar groei heeft plaatsgevonden.

Nieuw leven — Met het aanbreken van de lente komt de ene na de andere prachtige bloemensoort tot ontluiken. Na de sneeuwklokjes de crocusjes, gevolgd door vele narcis-zeeën door het hele bos rondom de gebouwen. Studenten bedenken allerlei ludieke activiteiten, zoals een cursus 'melken voor beginners', en het steeds meer mensen hebben zin om buiten te zijn. Het klimaat is overigens erg zacht net boven Londen, je kunt bijna altijd zonder jas buiten zijn en als het regent dan regent het heel erg zacht. Ik ben begonnen met de woensdagmiddag—die apart is gezet voor sport— te gaan voetballen naast het hardlopen dat ik al deed.

crocussen
Boom bij mijn ingang

melken
Leren melken van een professional!

voetballen
Voetballen op het sportveldLiefde — Er is iets heel fantastisch gebeurd de laatste weken van dit trimester: God heeft in een wonder twee mensen bijelkaar gebracht: Kelly en mij. Kelly is een tweedejaars studente uit Canada met een visie voor discipelschapstraining en persoonlijk gebedspastoraat. Ze wordt 27 in de zomer van 2003 en onze relatie wordt steeds serieuzer. Het is bijna ongelofelijk hoezeer ik—en wij allebei— gezegend worden in ons contact, en we zijn heel blij!! Het is natuurlijk zaak om naar elkaar toe te groeien en daarin ook de leiding van de Here God te ontvangen. Een relatie over cultuurgrenzen heen kent natuurlijk zijn eigen moeilijkheden, maar past heel goed in onze 'opleiding'—die natuurlijk veel verder gaat dan de kennis die we opdoen tijdens de studie! Dit jaar verzorgen we het TEE—theologisch nevenonderwijs, bedoeld voor bijbelstudieleiders en lekenpredikers— met nog 3 andere studenten—zij is de leider van het tutorteam.

narcissen
Samen voor een narcis-zee

peter & kelly
Nog nooit zo blij..!

kerkteam
De 'ladies' van mijn kerkteamPesach — Pasen hebben we alvast gevierd met het hele college—op traditioneel Joodse wijze, geleid door onze Messiasbeleidende docent. Met de studenten Hebreeuws die op gezette tijden zegeningen uitspreken—ik mocht de zegen proclameren bij de vierde beker—de beker van de (weder)komst van de Messias. Er was erg veel zorg besteed aan de maaltijd en de aankleding, maar het geestelijk samenzijn maakte toch de diepste indruk, het delen van de matzes en wijn. Het was ons laatste gezamelijke avondmaal dit trimester...

bitter kruid
Het bittere kruid — peterselie

shiru — zing!
'Joodse' aanbiddingsmuziek

matzes
De middelste van de 3 gebroken...Toekomst — Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand. Deze zomer zal een drukke tijd zijn—maar in de dienst van de Heer, en daar is het allemaal om te doen! De opleiding is geen doel op zich, maar een tijd van gedegen voorbereiding op een leven van 'tropenjaren' als arbeider in de oogst die Jezus wil binnenhalen, ieder die maar wil—want voor alle mensen heeft Hij zijn leven gegeven.

Cambridge: De Cambridge International Outreach is een geweldige Outreach-bediening die al meer dan twintig jaar met veel vrucht draait. In 1995, 1996 en 1997 heb ik hier verscheidene maanden aan deelgenomen als lid van de Evangelische Studentenbeweging Ichthus. Al jaren worden twee weken van de CIO geleidt door een team vanuit All Nations dat ik dit jaar zal leiden samen met Kah Foon uit Singapore. Er zijn vele honderden studenten uit alle delen van de wereld die in de zomer naar Cambridge gaan om Engels te studeren aan de vele gerenommeerde taalscholen die daar zijn. 's Avonds runt de CIO twee koffiebars waar deze studenten welkom zijn om hun Engels in de praktijk te oefenen. Hier is altijd heel veel belangstelling voor. De teamleden kunnen zo vriendschap sluiten en vertellen wat hun naar Cambridge bracht... Jezus' liefde voor alle mensen! Elke avond wordt een bijbelstudie aangekondigd met een dramastukje, en het is fantastisch om te zien hoe enthousiast mensen soms zijn die voorheen nog nooit een Bijbel hebben vastgehouden! 's Ochtends wordt het team verder getraind in interculturele evangelisatie en 's middags wordt er altijd gesport in het park — ook hier worden veel waardevolle contacten opgebouwd.

lunch met het team
Lunch in het Outreachteam

's Middags sporten
Sporten op Parker's Piece

contacten leggen
Contacten in de koffiebarsCambodja: Het plan was dat ik in de zomer van 2003 met de organisatie World Horizons naar Cambodja zou gaan, waar een team met aan diverse projecten werkt. Maar...

Trouwen: Kelly en ik hebben ons verloofd op 14 april 2003, en gaan deze zomer in het huwelijk treden in Vancouver, Canada!! Deze paasvakantie heeft ze Nederland bezocht, en familie, vrienden en de gemeente ontmoet. Meteen na de Outreach in Cambridge zal ik naar Canada vertrekken om voor ons huwelijk nog zoveel mogelijk belangrijke mensen in haar leven in Canada te ontmoeten. We hopen dan volgende zomer (of in de 5 weken rondom pasen 2004) samen stage te lopen in een land en bij een organisatie die bij ons beiden past.


Canaderlandse vlagBegin pagina


Voor commentaar op deze website, ga naar de Informatie pagina. Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.0